Esami di Stato 2012-2013


Documento
di Classe


5Asu
5Css
5Dss
5Ela
Classe 5A Scienze Umane
Classe 5C Scienze sociali
Classe 5D Scienze Sociali
Classe 5E Linguistico
5Fla
5Gla
5Lsu
5Isu
Classe 5F Linguistico
Classe 5G Linguistico
Classe 5L Scienze Umane
Classe 5I Scienze Umane


  Esami di stato 2011/2012
  
Esami di stato 2010/2011
  
Esami di stato 2009/2010