Esami di Stato 2011-2012


Documento
di Classe


5Asu
5Bsu
5Css
5Dss
Classe 5A Scienze Umane
Classe 5B Scienze Umane
Classe 5C Scienze sociali
Classe 5D Scienze Sociali
5Ela
5Fla
5Hss
Classe 5E Linguistico
Classe 5F Linguistico
Classe 5H Scienze Sociali


  Esami di stato 2010/2011
  
Esami di stato 2009/2010